Samen sterk

voor de beste

jeugdhulp

Heeft u een vraag?

Neem contact op

TIJ: Team Integrale Jeugdhulp

Persoonlijk, doelgericht en breed inzetbaar

TIJ is een samenwerkingsverband voor integrale jeugdhulp binnen de Zeeuwse regio’s Walcheren, Zeeuws Vlaanderen en de Oosterschelderegio.
Wij bieden passende, persoonlijke en doelgerichte hulp aan kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. Onze kennis ligt op de domeinen jeugd-GGZ (JGGZ), Jeugd en Opvoedhulp (J&O) en Licht verstandelijke beperkingen (LVB).

 

Hierdoor, en door de grote diversiteit aan hulpverleners bieden we een breed aanbod aan hulp. Bijvoorbeeld dagbehandeling, dagbesteding, intensieve ambulante thuisbegeleiding, residentiële zorg, verschillende vormen van verblijf, systeembegeleiding, diagnostiek, casusregie, basis GGZ, specialistische GGZ behandeling, speltherapie, onderwijs-zorg arrangementen en kindergeneeskunde GGZ.

Overzichtelijk en snel

TIJ kent geen wachtlijsten waardoor we snel kunnen schakelen als een kind in de knel zit. Elk gezin of cliënt krijgt één plan en één regisseur waardoor de zorg overzichtelijk en flexibel blijft. Prettig voor de cliënt en efficiënt.

Zelfredzaamheid centraal

TIJ werkt volgens het 8-fasenmodel, waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid centraal staat. We kijken onder andere naar gezinsomstandigheden, opvoedvaardigheden van ouders en de ontwikkeling van de jeugdige. Stapsgewijs brengen we structuur aan en samen met de cliënt en zijn omgeving werken we doelgericht aan de toekomst.

TIJ samen voor goede zorg

Persoonlijke- en doelgerichte hulp

Met een grote diversiteit aan hulpverleners bieden we een breed aanbod aan hulp.