Samen sterk

voor de beste

jeugdhulp

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Team Integrale Jeugdhulp (TIJ Zeeland)

Persoonlijk, doelgericht en breed inzetbaar

Team Integrale Jeugdhulp (TIJ Zeeland) is een samenwerkingsverband voor integrale jeugdhulp binnen de Zeeuwse regio’s Walcheren, Zeeuws Vlaanderen en de Oosterschelderegio. Wij bieden passende, persoonlijke en doelgerichte hulp aan kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. Onze kennis ligt op de domeinen jeugd-GGZ (JGGZ), Jeugd en Opvoedhulp (J&O) en Licht verstandelijke beperkingen (LVB).

 

Breed aanbod in jeugdhulp

Door onze brede verspreiding binnen de Zeeuwse regio en grote diversiteit aan hulpverleners bieden we een breed aanbod aan hulp. Bijvoorbeeld dagbehandeling, dagbesteding, intensieve ambulante thuisbegeleiding, residentiële zorg, verschillende vormen van verblijf, systeembegeleiding, diagnostiek, casusregie, basis GGZ, specialistische GGZ behandeling, speltherapie, onderwijs-zorg arrangementen en kindergeneeskunde GGZ.

Snel aanbod in Jeugdhulp

TIJ Zeeland kent geen wachtlijsten waardoor we snel jeugdhup kunnen bieden als een kind in de knel zit. Elk gezin of cliënt krijgt één plan en één regisseur waardoor de zorg overzichtelijk en flexibel blijft. Prettig voor de cliënt en efficiënt.

Zelfredzaamheid centraal

TIJ Zeeland werkt volgens het 8-fasenmodel, waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid centraal staat. We kijken onder andere naar gezinsomstandigheden, opvoedvaardigheden van ouders en de ontwikkeling van de jeugdige. Stapsgewijs brengen we structuur aan en samen met de cliënt en zijn omgeving werken we doelgericht aan de toekomst.

TIJ samen voor goede zorg

Persoonlijke- en doelgerichte jeugdhulp

Met een grote diversiteit aan hulpverleners biedt Team Integrale Jeugdhulp een breed aanbod aan hulp.