Basis-GGZ

Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch

Omschrijving Basis-GGZ

B-GGZ is gericht op het herstel of voorkoming van (verergering van) een psychische stoornis. BGGZ omvat de behandeling van jeugdigen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek. Naar de B-GGZ wordt verwezen als er een vermoeden bestaat van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Er is sprake van een goed sociaal ontwikkeld netwerk met een grote kans op herstel op korte termijn. Het kan ook gaan om Cliënten met ernstige maar stabiel psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeven.


Code: 54001
Perceel: 3a laagcomplex
Landelijke code: Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch
Door wie: De Kreek Premiumzorg GGZ, JIPP Psychologie Praktijk Goes, Triade Psychologenpraktijk K&J
Doelgroep: GGZ