Begeleiding – licht – individueel – thuis

Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (individueel)

Omschrijving Begeleiding – licht – individueel – thuis

De begeleiding wordt veelal gegeven vanuit de laatste fase van de (gespecialiseerde) hulpverlening. Jeugdige en/of zijn ouders hebben (nog) niet volledig de vaardigheden om hun lichtere problematiek op eigen kracht aan te pakken. Begeleiding kan ook ingezet worden ter vergroting van de opvoedvaardigheden van ouders of om jeugdigen zélf te begeleiden bij gestelde ontwikkelingseisen die nu net te zwaar voor hen zijn.


Code: 45A48
Perceel: zes
Landelijke code: Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (individueel)
Door wie: Juutsom, Prokino Zorg
Doelgroep: J&O, LVB