Begeleiding – middelzwaar

Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht

Omschrijving Begeleiding – middelzwaar

Bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving gericht op het verbeteren van het gedrag van de jeugdige. Ouders en jeugdige ontwikkelen en/of versterken van vaardigheden waarmee ongewenst gedrag verder voorkomen wordt. Het gaat veelal om een combinatie van gezinsproblematiek en gedragsproblematiek. Er wordt gewerkt aan verbeteren van sociale vaardigheden, zelfbeeld/zelfbewustzijn, relatie tussen ouders en kinderen. Problematiek wordt als zwaar ervaren maar is niet multi-complex. Er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of gedrags- of ontwikkelingsstoornis.
(HBO) Prokino ook Triple P

Code: 45A04
Perceel: 3a middencomplex
Landelijke code: Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht
Door wie: De Kreek Premiumzorg GGZ, Juutsom, Prokino Zorg, Stichting KIO
Doelgroep: GGZ, J&O, LVB