Casusregie – regulier

Drang/casusregie: output gericht

Omschrijving Casusregie – regulier

Casusregie is bedoeld voor gezinnen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf en de betrokken hulpverlening niet (meer) het overzicht en de regie hebben. Casusregie kan pas worden ingezet wanneer het niet lukt door de al betrokken hulpverlening (eventueel na ophoging van de beschikbare uren) om regie te voeren en te komen tot een gezamenlijk plan. De casusregisseur is verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van het gezinsplan (1 gezin-1 plan) met betrokkenen, en zorgt voor de coördinatie, begeleiding, volgen en toezien van het planmatig en doelgericht inzetten van (jeugd)hulp voor de jeugdigen en hun gezin/opvoeders. Het bevat domeinoverstijgend analyseren van situaties waar sprake is van kinderen met opgroei-/ opvoedings-/ veiligheidsproblematiek, het omzetten van de analyse naar concrete doelen en zorgtoeleiding. Casusregie regulier is de functie, die het proces, de afstemming en uitvoering van alle hulp en zorg regelt voor en met gezinnen en jeugdhulpaanbieders. Het opstellen van rapportages met verzoek tot raadsonderzoek valt hier ook onder.


Code: 49B02
Perceel: 3a hoogcomplex
Landelijke code: Drang/casusregie: output gericht
Door wie: JIPP Psychologie Praktijk Goes, Prokino Zorg, Stichting KIO, Triade Psychologenpraktijk K&J
Doelgroep: GGZ, J&O, LVB