Dagbehandeling

Dagbehandeling specialistisch: inspanningsgericht (middel)

Omschrijving Dagbehandeling

De problemen van de jeugdige (vanuit gedrag, ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek) zijn dusdanig groot dat hij niet adequaat kan functioneren thuis, op school, kinderdagverblijf. Er is sprake van kind-eigen problematiek maar deze kan versterkt zijn doordat het netwerk van de jeugdige deze problematiek niet kan hanteren. De ontwikkeling wordt gestimuleerd door het hanteren van een gestructureerd dagprogramma waarbij diverse disciplines worden ingezet. De jeugdige is (nog) niet in staat onderwijs te volgen, de kwaliteit van leven wordt ernstig belemmerd als deze dagbehandeling niet wordt ingezet. Er is sprake van veelal zware problematiek en noodzakelijke behandeling, maar de behandeling kenmerkt zich door gestaag aanbieden van methodische interventies en wordt dikwijls ingezet in een aangepaste accommodatie.


Code: 41A15
Perceel: 3a middencomplex
Landelijke code: Dagbehandeling specialistisch: inspanningsgericht (middel)
Door wie: Stichting KIO
Doelgroep: LVB