Gezinshuis – begeleidingsvariant

Gezinshuis: inspanningsgericht

Omschrijving Gezinshuis – begeleidingsvariant

Een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere kinderen worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouder. Er is geen sprake (meer) van complexe gedragsproblematiek, de jeugdige kan echter ook niet meer thuis wonen. De gezinshuisouders zijn als vaste opvoeders veelal 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en bieden de jeugdige een zo “normaal” mogelijk gezinsleven waarbij de jeugdige profiteert van stabiliteit, veiligheid en continuïteit. Het wonen is inclusief dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Er worden minimaal 2, maximaal 6 kinderen opgenomen.


Code: 44A08
Perceel: 3a middencomplex
Landelijke code: Gezinshuis: inspanningsgericht
Door wie: Stichting KIO
Doelgroep: LVB