Groepstraining- begeleiding/afschaling

Omschrijving Groepstraining- begeleiding/afschaling

De trainingen worden gegeven door trainers die bekend zijn met de specifieke problematiek van het thema van de training. De trainingen zijn gericht op het versterken van de mogelijkheden van de jeugdige en/of zijn ouders. Door het volgen van de training kan de jeugdige weer geheel geïntegreerd meeleven in zijn sociale omgeving. Training binnen een groep kent een meerwaarde boven individuele aandacht. De training hoeft niet specifiek op de jeugdige gericht te zijn, maar kan ook gegeven worden aan ouders of jeugdigen én ouders.


Code: 45A24
Perceel: zes
Landelijke code:
Door wie: Triade Psychologenpraktijk K&J
Doelgroep: GGZ