Kindergeneeskundige GGZ 20/40/60 minuten

Kindergeneeskunde

Omschrijving Kindergeneeskundige GGZ 20/40/60 minuten

Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen betreft behandeling van jeugdigen met ADHD of niet nader geduide psychosociale problematiek bij jeugdigen. Ingezet wordt op stabiliseren en signaleren of terugval aan de orde is. Behandeling vindt plaats door een kinderarts. Curatieve GGZ wordt veelal ingezet als in een eerder jeugdhulptraject een diagnose is gesteld en behandeling heeft plaatsgehad. Het gaat veelal om medicatie-onderhoud.


Code: 53Z01/53Z02/53Z03
Perceel: 3a laagcomplex
Landelijke code: Kindergeneeskunde
Door wie: JIPP Psychologie Praktijk Goes, Triade Psychologenpraktijk K&J
Doelgroep: GGZ