Kort ambulant

Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (op locatie)

Omschrijving Kort ambulant

Kort ambulant kan ingezet worden als er ingeschat wordt dat de problematiek niet meer dan een korte termijn nodig heeft van hulpverlening (het zgn. 5-gesprekkenmodel). Voorliggend veld voldoet net niet genoeg maar met een korte inzet kan gespecialiseerde jeugdhulp worden voorkomen. Kort ambulant wordt het meest ingezet in de Toegang van de gemeente maar kan ook een opdracht zijn aan een jeugdhulpaanbieder. Ook kan dit ingezet worden als jeugdhulp-ondersteuning in huisartsenpraktijken.
5-gesprekken model

Code: 45A52
Perceel: vijf
Landelijke code: Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (op locatie)
Door wie: Prokino Zorg
Doelgroep: J&O