Onderwijs- zorgarrangementen 4-18 jaar (groep)

Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (ambulant)

Omschrijving Onderwijs- zorgarrangementen 4-18 jaar (groep)

Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen met een gecombineerde onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en diens omgeving, waarin speciaal onderwijs of jeugdhulp niet alleen kan voorzien. Het onderwijs is verantwoordelijk voor het leveren van een passende onderwijsplek en daarbij behorende ondersteuning, de gemeenten voor de jeugdhulp.


Code: 45A49
Perceel: 3a hoogcomplex
Landelijke code: Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (ambulant)
Door wie: Prokino Zorg, Stichting KIO
Doelgroep: GGZ, J&O, LVB