Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging regulier: inspanningsgericht (individueel)

Omschrijving Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging richt zich op de ontwikkeling of stabiliseren van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg om een tekort aan zelfredzaamheid op te lossen door het aanleren van vaardigheden zodat de Cliënt zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. Het gaat hier om zindelijkheidtraining, aan- en uitkleden, toiletgang, wassen, etc. De inzet van persoonlijke verzorging is tevens mogelijk om het gezin tijdelijk te ondersteunen omdat de draagkracht/draaglast binnen het gezin is verstoord of om de maatschappelijke participatie van ouders mogelijk te maken.


Code: 40A11
Perceel: zes
Landelijke code: Persoonlijke verzorging regulier: inspanningsgericht (individueel)
Door wie: Stichting KIO
Doelgroep: LVB