Specialistische JGGZ – hoog specialistisch

Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch

Omschrijving Specialistische JGGZ – hoog specialistisch

S-GGZ richt zich op het herstel of voorkoming van verergering van een psychische of psychiatrische stoornis. S-GGZ bevat de behandeling van jeugdigen met ernstige of complexe psychische problemen. Naar de S-GGZ hoog complex wordt verwezen als er (een vermoeden van) een DSM benoemde stoornis bestaat, met een hoge mate van complexiteit en/of hoog risico. Onder complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen. Ook als er sprake is van een combinatie tussen kind-eigen problematiek met ouder-of systeemproblematiek is er sprake van complexiteit. Het verschil met S-GGZ extra-zwaar uit perceel 1 is dat de systeemproblematiek met name voortvloeit uit de kind-eigen problematiek.


Code: 54003
Perceel: 3a hoogcomplex
Landelijke code: Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch
Door wie: De Kreek Premiumzorg GGZ, JIPP Psychologie Praktijk Goes, Triade Psychologenpraktijk K&J
Doelgroep: GGZ