Speltherapie en psychomotorische therapie – individueel

Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (individueel)

Omschrijving Speltherapie en psychomotorische therapie – individueel

Bij PMT wordt op methodische wijze gebruik gemaakt van werkvormen, gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Bewegingssituaties en diverse creatieve materialen geven de jeugdigen de gelegenheid uit te drukken wat zij in woorden vaak niet kunnen. Naast het aanleren van andere coping en gedrag kan het werken aan de acceptatie van de moeilijkheden en/of het gepast kunnen omgaan met de moeilijkheden. PMT kan nooit een op zichzelf staande therapie zijn maar de omgeving moet afgestemd zijn op de ervaringen van de jeugdige in de therapie. PMT is geschikt voor zowel jongere als oudere kinderen. Speltherapie is een middel om de gestagneerde ontwikkeling van kinderen van 6 t/m 12 jaar weer op gang te brengen. Door het spel in de spelkamer kan het kind laten zien wat hij voelt en ervaart. De speltherapeut observeert, speelt mee en verplaatst zich in het kind. Van daaruit stimuleert hij het kind om de problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken waardoor het kind weer evenwicht ervaart. Theraplay is een vorm van speltherapie, gebaseerd op de hechtingstheorie. Ook beeldcommunicatie is een vorm van speltherapie.


Code: 45A53
Perceel: 3a middencomplex
Landelijke code: Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (individueel)
Door wie: De Kreek Premiumzorg GGZ, JIPP Psychologie Praktijk Goes, Triade Psychologenpraktijk K&J
Doelgroep: GGZ