Verblijf – kort – inclusief daginvulling

Logeren: outputgericht (licht)

Omschrijving Verblijf – kort – inclusief daginvulling

Kort Verblijf is het logeren in een accommodatie met als doel het tijdelijk ontlasten van het gezin ter preventie van verergering van kind-eigen of systeem-problematiek. Cliënten hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. Logeren voorziet niet in de invulling van de dag-invulling. Deze is op een andere wijze geregeld. Kort Verblijf/Logeren kán bestaan uit een groepsgrootte van ongeveer 8 jeugdigen waarbij er sprake is van niet-complexe problematiek.


Code: 44A24
Perceel: zes
Landelijke code: Logeren: outputgericht (licht)
Door wie: Stichting KIO
Doelgroep: LVB