Verblijf – tijdelijk – inclusief begeleiding

Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (licht)

Omschrijving Verblijf – tijdelijk – inclusief begeleiding

Korte periode van verblijf in een neutrale omgeving voor jeugdigen die korter of langer niet thuis kunnen wonen. Het tijdelijk verblijf geeft de jongere de mogelijkheid om extra begeleid te worden bij het trainen van vaardigheden, veranderen van gedrag. Het tijdelijk verblijf kan ook een opvang zijn voor jeugdigen waar er eerst rust en duidelijkheid moet komen voordat er een ander toekomstperspectief verwezenlijkt kan worden. Kenmerk van tijdelijk verblijf is dat er specifieke begeleiding en structuur wordt ingezet, er wordt gewerkt aan het realiseren van doelen. Bij Tijdelijk Verblijf is dagbesteding, dagbegeleiding inbegrepen. Tijdelijk Verblijf is méér dan logeren, maar niet zo intensief als Verblijf met Behandeling.
Logeeropvang

Code: 44A27
Perceel: 3a middencomplex
Landelijke code: Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (licht)
Door wie: Juutsom, Stichting KIO
Doelgroep: J&O, LVB