Vertrektraining – deeltijd en voltijd

Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel & individueel)

Omschrijving Vertrektraining – deeltijd en voltijd

Vertrektraining is een vorm van begeleiding voor jongeren vanaf 17 jaar die hulp nodig hebben bij zelfstandig leven en wonen. Er wordt gewerkt naar een stabiele leefomgeving, dagbesteding en inkomen. De begeleiding kenmerkt zich door stimuleren, training van sociale vaardigheden, realisatie van ondersteunend sociaal netwerk. De hulpverlener heeft vooral een coachende rol.


Code: 45A72
Perceel: 3a middencomplex
Landelijke code: Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel & individueel)
Door wie: Stichting KIO
Doelgroep: LVB